لینک مستقیم فایل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان روابط عمومی در سازمان

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان روابط عمومی در سازمان قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:روابط عمومی,مدیریت فرایند سازمان,تاریخچه روابط عمومی ایران,برنامه ریزی در روابط عمومی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان روابط عمومی در سازمان,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق دانشجویی

مقدمه:

امروزه نیاز به شناخت و درك متقابل مدیریت فرایند و عناصر و اجزای سازمان ها و ادارات به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف، سازمانی به عنوان یك اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است. برای تشخیص این نیاز و ترسیم آن نیز روابط عمومی نقش بسیاری مؤثری ایفا می نماید.روابط عمومی به عنوان مركز گردآوری و مبادله اطلاعات و برقراری ارتباطات دوسویه در سازمان ها زمانی موفق خواهد بود كه وظایف و مسئولیت-های آن از سوی مدیران سازمان ها شناخته شود.

اگر روابط عمومی ها، تاكنون نتوانسته اند برنامه های مدون و دقیقی در رابطه با وظایف و مسئولیت های اصلی خویش ارایه كنند و یا با از دست دادن مفهوم اصلی خود با انحرافی عمیق روبرو شوند و به دلیل آن بوده است كه در بسیاری از موارد به عنوان عنصر قوی در طرح و تدوین و ارزیابی برنامه ها در جهت پیشبرد اهداف سازمانی شناخته نشده و از جایگاه ویژه برخوردار نبوده اند.عدم توجه و شناخت كافی مدیران نسبت به روابط عمومی و عدم به كارگیری نیروهای متخصص را می توان از مهم ترین عوامل عقب ماندگی آن بر شمرد. در این برنامه سعی می شود با اشاره به نقش و وظایف بخش های گوناگون روابط عمومی اهداف خاص در سازمان تشریح شود.روابط عمومی ها نیز به عنوان بخشی از مدیریت فرایند سازمان به امید آن است كه بتوانند مشاركت كسانی كه با سازمان سر كار دارند را جلب نمایند و از آنان در جهت تقویت برنامه ها و توفیق در اجرای آنها استفاده كنند.

کلمات کلیدی:

روابط عمومی

مدیریت فرایند سازمان

تاریخچه روابط عمومی ایران

برنامه ریزی در روابط عمومی

روابط عمومی در ایران

روابط عمومی برای نخستین بار توسط شادروان پرفسور حمید نطقی در شركت نفت ایران پدید آمده است. در میان موسسات و سازمانهای بخش خصوصی و دولتی ایر ان، شركت ملی نفت ایران نخستین اداره ای بود كه دفتر روابط عمومی تاسیس كرد. در شركت نفت ایران و انگلیس سابق تا سال 1332 یك دفتر اطلاعات و مطبوعات وجود داشت كه پس از ملی شدن صنعت نفت، همان دفتر به روابط عمومی تبدیل شد. شاید بتوان گفت كه ضرورت وجود روابط عمومی در شركت نفت به دلیل ارتباط با دیگر شركتهای مشابه در جهان و داشتن مشتریان خارجی بسیار زودتر از سایر نهادها احساس شده است. دیگر وزارتخانه ها و موسسات بزرگ ایران، به اقتباس از این شركت و سالها پس از تاسیس دفتر روابط عمومی در شركت ملی نفت ایران اقدام به تاسیس دفاتر روابط عمومی كرده اند.

در سال 1345 مطالعاتی برای ایجاد دانشكده ای مرتبط با روابط عمومی آغاز شد كه این مطالعات منجر به تأسیس «مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی» در سال 1346 گردید. این مؤسسه، تعدادی دانشجو برای تحصیل در مقطع كارشناسی (لیسانس) روابط عمومی برگزید.نام «مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی» در تاریخ 19/9/1347 به «مؤسسه عالی علوم ارتباط اجتماعی» و در تاریخ 25/3/1350 به دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی تغییر یافت. در حال حاضر روابط عمومی بعضاً بصورت یك رشته در برخی مؤسسه های علمی و كاربردی و نیز به عنوان چند واحد درسی در برخی از رشته های علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاری و ... در مراكز آموزش عالی (اعم از دولتی و خصوصی) تدریس می شود و دانشكده ای اختصاصی به این نام در ایران وجود ندارد.

فهرست مطالب

مقدمه: 2

اهداف 3

تاریخچه روابط عمومی ایران 5

بخش اول:كلیات روابط عمومی 7

تعریف 8

ویژگی های روابط عمومی 13

اركان روابط عمومی 14

عناصر روابط عمومی 15

تاریخچه روابط عمومی 17

مدیریت روابط عمومی 19

فعالیت عمده روابط عمومی 20

قدرت تحلیل وتفسیر 22

برنامه ریزی 26

سازماندهی 30

ارزیابی 32

گزینش نیرو 32

بخش دوم:سازمان وروابط عمومی 37

سازمان روابط عمومی 38

نقش روابط عمومی در سازمان 44

نتیجه گیری : 46

بخش سوم:الگوهای روابط عمومی 49

الگوی دوسویه ناهمسنگ: 76

الگوی دو سویه همسنگ: 78

نقش های روابط عمومی در الگوی مختلف 90

سوالات بخش 3 (الگوهای روابط عمومی) 93

بخش چهارم:برنامه ریزی در روابط عمومی 94

برنامه ریزی در روابط عمومی 95

اجزای برنامه 97

شرایط توفیق برنامه 101

بخش پنجم:ارتباط با رسانه ها 104

نقش روابط عمومی در بهینه سازی تصمیم گیریهای سازمانی 105

بخش ششم:روابط عمومی كاركردهای كلان و وظایف 128

شرح وظایف وتشكیلات روابط عمومی 129

الف )ارتباطات 129

ب)امور فرهنگی ونمایشگاهها 131

توزیع وظایف در زیر ساختها 135

منابع: 147

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری:خودکشی از نظر پزشکی قانونی,چگونگی تشخیص خودکشی,عوامل موثر خودکشی,دانلود مقاله بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

جغرافیای استان گیلان:دانلود مقاله جغرافیای استان گیلان,شهر های استان گیلان,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته جغرافیا,fileina,خرید پروژه و پایان نامه رشته جغرافیا,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,انجام پایان نامه,خرید پایان نامه

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران:حقوق فراملی,حقوق بین‌الملل,جرائم بین‌المللی,دیوان بین‌المللی كیفری,جهانی‌شدن حقوق كیفری,دانلود پایان نامه رشته حقوق,روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه حقوق

آمار جمعیت كل كشور در سالهای 1381 و 1382:برآورد جمعیت,میزان رشد جمعیت,آمار جمعیت كل كشور,دانلود مقاله آمار جمعیت كل كشور در سالهای 1381 و 1382,خرید مقالات رشته آمار,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته آمار,fileina,مقالات ترجمه شده رشته آمار,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل

بررسی رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری (آپدیت شده):صله رحم,بخشایشگری,رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری,بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتار های انسانی,دانلود پایان نامه رشته روان شناسی,دانلود پایان نامه روان شناسی

بررسی مقایسه ای محاربه با بغی و تروریسم:مقایسه محاربه با بغی,مقایسه محاربه با تروریسم,بررسی مقایسه ای محاربه با بغی و تروریسم,اصطلاح محاربه از دیدگاه فقیهان امامیه و اهل سنت ,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید,مجازات محاربه چیست,جرم محاربه در قانون جدید,دانلود پایان نامه محاربه,مصادیق محاربه در قانون جدید,محاربه در قانون جدید

وضعیت بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی در ایران:بانکداری الکترونیک,سیستم های Atm در بانکداری الکترونیکی,بانكداری الكترونیكی در جهان,بانكداری الكترونیكی در ایران,بانکداری مجازی,دانلود مقاله مدیریت,وضعیت بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی در ایران

گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات:دیود زنر,دیاك و تریاك,اوسی لوسکوپ,دانلود گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات,صلف و مدار قدرت,مدار فرمان,استفاده از مدار ستاره و مثلث در یك مدار,استفاده از اوسی لوسکوپ,كاربرد و طرز عملكرد دیود زنر,استفاده از دیود نوری و دیود زنر همراه با یك مقاومت متغیر بصورت موازی با دیود زنر,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,fileina,

مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان سیاست ایالت متحده آمریكا در خلیج فارس:انقلاب اسلامی ایران و سیاست های منطقه ای آمریکا,تحلیل سیاست آمریکا از وقایع خلیج فارس,ستون اصلی سیاست آمریکا در منطقه,ایجاد کمربند امنیتی با تداوم دکترین کیسینجر – نیکسون,نقش بحرین در سیاست‌ خلیج فارس آمریكا,مساله فلسطین – اسرائیل,نیروهای نظامی بعنوان ابزار سلطه ایالات متحده آمریكا,دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان سیاست ایالت متحده آمر

پاورپوینت سیستم کارمندیابی:پاورپوینت سیستم کارمندیابی,سیستم کارمندیابی,تحقیق سیستم کارمندیابی,تعریف کارمندیابی,پیش نیاز کارمند یابی و استخدام مناسب,عوامل موثر بر کارمند یابی,ارزیابی روشهای کارمند یابی